Els recorreguts

Track de la Cinc Cims (27K) - Aquí

Track del Cim (10K) - Aquí

CINC CIMS (27K)

 

Distància: 27.000 metres, degudament senyalitzats

Desnivell: 1.325 m D+ 

Data celebració: Diumenge, 14 de gener de 2024.
Lloc sortida i arribada: Escola Jaume Balmes de Corbera de Llobregat.  
Briefing: Al mateix lloc sortida a les 9,30h.
Hora sortida: 10 hores. La sortida es farà amb 3 calaixos que s’auto-assignaran els participants en funció de la seva previsió de temps en completar la cursa. L’organització recomana que en el primer calaix s’assigni als participants que esperen completar la cursa amb menys de 2,45 hores, en el segon calaix els participants que esperin acabar entre 2,45 hores i 3,30 hores i el tercer calaix pels que pensin acabar més enllà de les 3,30 hores. L’organització podrà modificar aquestes referencies per assegurar que cada calaix hi hagin uns 250 participants. La sortida del primer calaix es farà a les 10 hores, el segon calaix a les 10,05 hores i el tercer calaix a les 10,10 hores.

Durada: El temps màxim per completar el recorregut de la cursa és de 4,15 hores. Per tant, l'arribada es tancarà a les 14,20 hores. 

Controls de pas: Tanmateix hi haurà 2 controls de pas addicionals on es tancarà la cursa per aquells participants que no arribin abans dels següents temps de tall: 

- punt quilomètric 13,4 (cruïlla del Safari) es tancarà la cursa a les 12,15 hores.

- punt quilomètric 19,4 (Sant Ponç) es tancarà la cursa a les 13,30 hores.

Els participants que no arribin en els esmentats controls de pas abans dels esmentats temps de tall quedaran desqualificats de la cursa. En ambdós punts quilomètrics s’habilitaran mètodes i vies d’evacuació per a tots aquells participants que no arribin abans dels esmentats temps de tall.

Avituallaments: 4 avituallaments degudament repartits pel recorregut i un final a l'arribada. Trobareu contenidors de brossa a 50 metres dels punts.

 

CIM (10K)

 

Distància: 10.000 metres, degudament senyalitzats

Desnivell: 340 m D+ 

Data celebració: Diumenge, 14 de gener de 2024.
Lloc sortida i arribada: Escola Jaume Balmes de Corbera de Llobregat.  
Briefing: Al mateix lloc sortida a les 9,30h.
Hora sortida: 9,45 hores. La sortida es farà amb un únic calaix.

Durada: El temps màxim per completar el recorregut de la cursa és de 2,00 hores. Per tant, l'arribada es tancarà a les 11,45 hores. 

Controls de pas: Hi haurà 1 control de pas on es tancarà la cursa per aquells participants que no arribin abans del següent temps de tall: 

- punt quilomètric 7,5 (Hotel Can Rafel) es tancarà la cursa a les 11,30 hores.

Els participants que no arribin en l'esmentat control de pas abans de l'esmentat temps de tall quedaran desqualificats de la cursa. En aquest punt quilomètric s’habilitaran mètodes i vies d’evacuació per a tots aquells participants que no arribin abans dels esmentats temps de tall.

Avituallaments: 1 avituallament situat en el punt quilomètric 7 i a la arribada. Trobareu contenidors de brossa a 50 metres dels punts.

La Cinc Cims a les xarxes socials

Vols participar amb nosaltres?

Envia un correu a cursacinccims@gmail.com

 

O be fes servir el formulari de contacte.